Kvalitní výuka jazyků za rozumnou cenu

 

 

S námi se učíte cizí jazyky:

> Efektivně

> Podle vlastních časových možností

> Vlastním tempem

> Se zkušenými lektory

> Na místě, které si sami vyberete

 

To i mnoho dalšího Vám nabízejí Jazyky individuálně!

 

Němčina

 

Proč se učit němčinu?

  • Jazyk našich sousedů z Rakouska a Německa

  • Důležitá pro mezinárodní komunikaci ve střední Evropě

  • Konkurenční výhoda pro obchodní příležitosti i na trhu práce
 

Německý jazyk

Němčina patří mezi deset nejpoužívanějších jazyků na světě. Jedná se o jazyk germánský a hovoří jim přibližně 200 milionů lidí. Němčina rozeznává několik dialektů, které jsou od sebe někdy tak rozdílné, že můžou způsobit značné problémy při komunikaci. Existují tři hlavní skupiny německých dialektů: horní němčina, kam patří rakouská a švýcarská němčina, středoněměcká nářečí používaná v oblasti Kolína nebo Berlína a dolnoněmčina, používána například v části Nizozemska. Zcela nesrozumitelné je pak tzv. Schwyzerdüütsch, mluvené ve Švýcarsku - švýcarské filmy nebo televizní rozhovory, vysílané v německé televizi, mají většinou německé titulky.
 
Němčina se píše latinkou se spřežkovým pravopisem a s výjimkou Ä, Ö, Ü nepoužívá diakritická znaménka. Zvláštností tohoto jazyka je používání tzv. ostrého S (scharfes S, ß, které bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno a také fakt, že se v němčině všechna podstatná jména píší s velkým počátečním písmenem.
 
V České republice se němčina vyučuje již na základních školách a na středních školách bývá často učena jako tzv. druhý cizí jazyk. Umět dobře německy, není v dnešní době určitě na škodu. Jelikož dva z našich sousedů, používají němčinu jako oficiální jazyk, je často vyžadována zaměstnavateli v České republice aspoň na základní úrovni.
 
Protože je Brno nedaleko rakouských hranic, stojí za zvážení možnost nalezení zaměstnání v Rakousku. V našich individuálních jazykových kurzech v Brně Vás připravíme k pohovorům v německém jazyce, na jazykové zkoušky z němčiny nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Snadno s námi zvládnete německou konverzaci i německou gramatiku.
 

Rozpis jednotlivých kurzů naleznete v sekci Výuka.