Angličtina

Proč se učit angličtinu?

 • Nejpoužívanější světový jazyk
 • Základ pro komunikaci takřka kdekoli v zahraničí
 • Spousta knih, návodů a informací, které si můžete v angličtině přečíst

Anglický jazyk

Angličtina patří mezi germánské jazyky a dnes je používána jako dorozumívací jazyk mezi lidmi na celém světě. Své dominantní postavení si vybudovala také díky nástupu výpočetní techniky, která ji používá jako hlavní jazyk. Vzhledem k jejímu rozšíření existuje mnoho variant výslovnosti. Jednotlivé dialekty a akcenty se liší nejen mezi Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem, ale i uvnitř těchto států. Angličtina jihovýchodní Anglie bývá často označována jako "Proper English", "BBC English" nebo také "Queen's English .Oficiálně jsou uznávány dva standardy anglické výslovnosti a to britský, označovaný jako Received Pronunciation (RP), a americký, známý jako General American (GA). Britská a americká angličtina se od sebe však neodlišují pouze rozdílnou výslovností, ale také pravopisem, gramatikou nebo dokonce slovní zásobou. 

Ať už britská nebo americká varianta jazyka, angličtina je velmi vyžadována i v České republice. Dnes je považována téměř za samozřejmost a je vyžadována zaměstnavateli aspoň na základní úrovni. Neobejdete se bez ní při studiu, při práci s počítačem ani při cestování.

Pokud potřebujete angličtinu doučit, zbavit se ostychu z konverzace či dokonce svou znalost angličtiny prokázat mezinárodně uznávaným certifikátem, kontaktujte nás a společně najdeme způsob, jak dosáhnout Vašeho cíle co nejrychleji. 

Němčina

Proč se učit němčinu?

 • Jazyk našich sousedů z Rakouska a Německa

 • Důležitá pro mezinárodní komunikaci ve střední Evropě

 • Konkurenční výhoda pro obchodní příležitosti i na trhu práce

Německý jazyk

Němčina patří mezi deset nejpoužívanějších jazyků na světě. Jedná se o jazyk germánský a hovoří jim přibližně 200 milionů lidí. Němčina rozeznává několik dialektů, které jsou od sebe někdy tak rozdílné, že můžou způsobit značné problémy při komunikaci. Existují tři hlavní skupiny německých dialektů: horní němčina, kam patří rakouská a švýcarská němčina, středoněměcká nářečí používaná v oblasti Kolína nebo Berlína a dolnoněmčina, používána například v části Nizozemska. Zcela nesrozumitelné je pak tzv. Schwyzerdüütsch, mluvené ve Švýcarsku - švýcarské filmy nebo televizní rozhovory, vysílané v německé televizi, mají většinou německé titulky. Němčina se píše latinkou se spřežkovým pravopisem a s výjimkou Ä, Ö, Ü nepoužívá diakritická znaménka. Zvláštností tohoto jazyka je používání tzv. ostrého S (scharfes S, ß, které bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno a také fakt, že se v němčině všechna podstatná jména píší s velkým počátečním písmenem. V České republice se němčina vyučuje již na základních školách a na středních školách bývá často učena jako tzv. druhý cizí jazyk. Umět dobře německy, není v dnešní době určitě na škodu. Jelikož dva z našich sousedů, používají němčinu jako oficiální jazyk, je často vyžadována zaměstnavateli v České republice aspoň na základní úrovni. Protože je Brno nedaleko rakouských hranic, stojí za zvážení možnost nalezení zaměstnání v Rakousku. V našich individuálních jazykových kurzech v Brně nebo v Praze Vás připravíme k pohovorům v německém jazyce, na jazykové zkoušky z němčiny nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Snadno s námi zvládnete německou konverzaci i německou gramatiku.

Španělština

Proč se učit španělštinu?

 • U nás stále nepříliš učený světový jazyk
 • Třetí nejrozšířenější jazyk - půl miliardy mluvčích
 • Základ pro domluvu třeba ve Španělsku a Jižní Americe
 • Spíše jednodušší na naučení

Španělský jazyk

Španělština patří mezi románské jazyky, je třetím nejrozšířenějším jazykem na světě, po angličtině a čínštině, hovoří jí přibližně 500 milionů lidí. Je úředním jazykem nejen ve Španělsku, ale také ve většině států jižní a střední Ameriky. Španělština má velký počet dialektů, napříč Evropou i Amerikou, nicméně rozdíly mezi evropskou a americkou španělštinou nejsou nijak zásadní.

Španělština se řadí mezi méně obtížné jazyky. Jednoduchá je zde především výslovnost, která má pevně daná pravidla. Jelikož Španělé neumí většinou moc dobře anglicky, je dobré se před návštěvou Španělska naučit aspoň základní fráze. Pokud se v Brně potřebujete naučit základy španělštiny nebo si chcete procvičit konverzaci či si upevnit gramatická pravidla kontaktujte nás a my Vám připravíme výuku španělštiny, která Vám bude vyhovovat.

Ruština

Proč se učit ruštinu?

 • Nejrozšířenější slovanských jazyk - okolo 300 milionů mluvčích
 • Stále více populárnější a důležitějších jazyk
 • Základ pro domluvu nejen v Rusku, ale i jeho sousedních zemích
 • Naučíte se číst azbuku

Ruský jazyk

Ruština je nejužívanějším a nejrozšířenějším slovanským jazykem. Rusky mluví přibližně 300 milionů lidí. Do roku 1991 byla ruština společným dorozumívacím jazykem v SSSR a plnila funkci úředního jazyka. Dnes se ruština používá v státech, které dříve byly součástí SSSR jako mateřský jazyk. Je oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a Kyrgyzstánu dále též v moldavském Podněstří a Gagauzsku, ukrajinském Krymu a gruzínské Abcházii a Jižní Osetii a je jedním z úředních jazyků OSN. Domluvíte se s ní i na Ukrajině, v Lotyšsku, Estonsku a v části Číny. Ruština se píše cyrilicí a její abeceda se nazývá azbuka.

Díky příbuznosti ruštiny s češtinou, je pro nás docela snadné ruštině porozumět. Problematické může ze začátku být naučení se azbuky, kterou je nutné si dobře zafixovat. Ruština je u nás stále populárnější a vyžadovanější. S její výukou Vám rádi pomůžeme v našich individuálních lekcích ruštiny v Brně a Praze, které je možné absolvovat rovněž s rodilým mluvčím. Jako vždy, klademe i při výuce ruštiny důraz na individualitu a zaměření výuky na konkrétní potřeby zákazníka.

Francouzština

Proč se učit francouzštinu?

 • Světový jazyk
 • Základ pro komunikaci ve Francii, ale třeba i v některých afrických zemích
 • Okolo 300 milionů mluvčích
 • Jazyk diplomatů
 • Specifická a malebná výslovnost

Francouzský jazyk

Francouzština patří mezi románské jazyky a vznikla z lidové latiny. Na světě má asi 220 milionů uživatelů, je oficiálním jazykem ve 29 státech a hovoří se jí hlavně ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v bývalých francouzských v koloniích v Africe. Francouzština je považována za diplomatický jazyk a je druhým nejstudovanějším jazykem na světě, hned po angličtině.

Zajímavostí je, že do konce devatenáctého století měla Francouzština stejné dominantní postavení ve světě, které dnes náleží Angličtině. Nikdo nebyl dost vzdělaný, pokud neuměl mluvit francouzsky. Podle demografických předpovědí, bude v roce 2050 francouzsky mluvit přibližně 650 milionů lidí.

Po celém světě jsou rozšířeny různé dialekty Francouzštiny. Najdeme je v Africe, Evropě, Americe i Asii. Za standardní se považuje Francouzština používána v Paříži. Dva hlavní francouzské dialekty v Kanadě jsou quebecká Francouzština a acadiánská Francouzština.

Pokud se Francouzštinu, často nazývanou také jako jazyk lásky, potřebujete nebo chcete naučit, chystáte se za prací do zahraničí nebo jenom na romantickou dovolenou, svěřte se do rukou našich profesionálních lektorů. Zaručujeme Vám rychlé zvládnutí gramatiky, konverzace či osvojení si slovní zásoby, ať jste začátečník nebo pokročilý. Kontaktujte nás, vybereme Vám vhodného lektora francouzštiny v Brně nebo Praze a připravíme výuku na míru. Ušetříte s námi čas i peníze.

Portugalština

Proč se učit portugalštinu?

 • Podobnost se španělštinou
 • Takřka 200 milionů mluvčích (Portugalsko, Brazílie,...)
 • Ve světě používaný, ale u nás spíše nerozšířený jazyk

Portugalský jazyk

Portugalština patří mezi románské jazyky a je tedy podobná například španělštině nebo katalánštině. Portugalština má přibližně 185 milionů mluvčích. Je úředním jazykem v Angole, Brazílii, Mosambiku, Portugalsku a Svatém Tomáši a Princově ostrově. Úředním jazykem, ale ne jediným, je také ve Východním Timoru (společně s Tetum), Macau (společně s čínštinou) a Rovníkové Guiney (společně se španělštinou a francouzštinou). Na Kapverdách, v Guineji-Bissau a Rovníkové Guineji. Velmi rozšířena je také ve státech jižní Ameriky, Lucembursku, Namibii a JAR.

Portugalský jazyk má díky svému velkému rozšíření několik dialektů, tzv. sotaque. Trošku jiná je portugalština v Portugalsku, Brazílii i Africe. Portugalština se však mírně odlišuje také v rámci jednoho státu. Oficiálně se rozlišují čtyři standardy portugalštiny - v Portugalsku se jedná o coimberský a lisabonský a v Brazílii o riodejaneirský a sãopaulský standard.

V psané portugalštině se rozlišuje evropská a brazilská varianta portugalštiny. Liší se od sebe navzájem syntaxí, výslovností a dokonce i částí používané slovní zásoby. Když se ale naučíte jednu variantu, nebudete mít problém porozumět druhé.

Díky současnému rychlému ekonomickému rozvoji Brazílie, se dá předpokládat, že portugalština bude čím dál tím víc žádaným jazykem. Nejedná se zrovna jednoduchý jazyk, ale s námi jej hravě zvládnete. Naučíte se konverzaci, gramatiku, slovní zásobu. Připravíme Vás k přijímacím zkouškám na vysokou školu nebo vás jazykově vybavíme na cestu do Brazílie nebo Portugalska. Vyzkoušejte naše kurzy a doučování, které vám bude samozřejmě připraveno na míru, a naučte se s námi krásný portugalský jazyk.

Italština

Proč se učit italštinu?

 • Jeden z nejvíce vyučovaných jazyků na světě
 • Bude se hodit pro cestu do Itálie, případně dalších italsky mluvících zemí
 • Objednáte si jídlo ve své oblíbené italské restauraci

Italský jazyk

Italština je románským jazykem, kterým mluví přibližně 70 milionů rodilých mluvčích. Je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a dvou švýcarských kantonech - je jedním ze čtyř oficiálních jazyků ve Švýcarsku. Druhým úředním jazykem je ve Vatikánu. Italština se vyvinula z lidové (vulgární) latiny. Moderní italština je založena na toskánském dialektu a byla formalizována prací Dante Alighieriho ve 14. století. Italština je vyučována na školách po celém světě - podle statistik je čtvrtým nebo pátým nejvíce vyučovaným cizím jazykem na světě. Každý rok se ji učí více než 200 000 studentů.

Pokud se i vy chcete naučit italsky, svěřte se do rukou našim kvalifikovaným lektorům v Brně i Praze. Zajistíme Vám rychlé ovládnutí tohoto románského jazyka, italština Vás bude bavit a stane se vašim koníčkem.

Czech for Foreigners

Why to learn Czech?

 • Living in the Czech Republic? Basic Czech can definitively help!
 • Get interest of your friends and business partners
 • Read instructions and texts in Czech

We provide individual lessons of Czech language for beginners as well as for advanced students. The lessons are designed acording to your needs and can be held at your place or our classroom at Slovákova Street 2 i Brno or whereever in Prague. Our teacher will help you understand the Czech grammar and you will naturally use Czech language through conversation. 

Čínština

Proč se učit čínštinu

 • druhý nejpoužívanější jazyk na internetu
 • široké využití jazyka v obchodě i cestování
 • rozvoj kognitivních schopností (čínština podle nového neurologického výzkumu dokáže aktivovat větší procento mozku, než jakýkoliv evropský jazyk

 • když Vás rodilý mluvčí čínštiny uslyší mluvit svým rodným jazykem, bude se k Vám chovat úplně jinak. Znalost alespoň základů čínštiny velmi obohatí Váš osobní i profesní život.

Standardní čínština nazývaná také jako "mandarínská" (v čín. pǔtōnghuà 普通话) je oficiálním jazykem Čínské lidové republiky (včetně Hong Kongu a Macaa), Čínské republiky na Taiwanu a Singapuru. Patří do sino-tibetské jazykové rodiny. Je v různé míře používána v celé JV Asii (Indonésie, Thajsko, Malajsie, Filipíny). Standardní čínština je nejrozšířenější

rodný jazyk vůbec (hovoří jím 20 % světové populace) a druhým nejpoužívanějším jazykem na internetu. Čína je druhou největší a zároveň nejrychleji se rozvíjející ekonomikou světa. Patří mezi nejdůležitější obchodní partnery USA. Čína je bez nadsázky největším trhem 21. století.

Pracovní možnosti pro čínsky mluvící zápaďany jsou obrovské. Mezi obory, ve kterých tento jazyk využijete, patří mimo jiné: mezinárodní vztahy, investice, obchod, výroba, turismus,mezikulturní dialog, nadnárodní firmy. Počet studentů čínštiny se v Evropě i USA neustále zvyšuje, mj. s ohledem na pracovní i osobní možnosti, které se tímto otevírají.

Skladba čínského jazyka

1) Čínská věta: Čínština je jazyk typu "SVO" (podmět-přísudek-předmět) - stejně jako čeština a angličtina. Tento fakt nám usnadňuje nácvik konverzace (např. japonština používá strukturu SOV, klade tedy přísudek až na konec věty).

Příklady větné struktury v čínštině:

我是中国人。 Wǒ shì zhōngguórén. Jsem Číňan.

我去超市买菜。Wǒ qù chāoshì mǎi cài. Jdu do obchodu pro jídlo.

你是谁? Nǐ shì shéi? Kdo jsi? (Ty jsi kdo?)

2) Slovní zásoba: Čínská slova jsou nejčastěji tvořeny jednou nebo dvěma plnovýznamovými slabikami. Studium slovní zásoby je v čínštině zábavnou a kreativní činností, s jasnou logikou.

Na příklad:

再见 zàijiàn (znovu vidět) = na shledanou

潮湿 cháoshī (vlhký/mokrý) = vlhký

树林 shùlín (strom/les) = les, háj

3) Tóny: Čínština je tónický jazyk. V mandarínské čínštině rozlišujeme 4 tóny.

Čínština vleže používá konotace češtiny k přirozenému osvojení čínských tónů. Přeměňujeme již existující schopnost (schopnost orientovat se podle intonace, kterou v češtině hojně využíváme) - v novou schopnost dobře vnímat i vyslovovat čínské tóny. Tóny se v čínštině používají i proto, že počet jejich kořenných slabik (tj. slabik bez tónů) je k poměru k jiným jazykům malý, jednotlivé slabiky je tedy potřeba od sebe rozlišit tóny. Pro srovnání je počet slabik čínštiny v poměru k češtině nižší cca o 75%.

4) Znaky: Při studiu znaků v systému Čínština vleže využíváme komponentů a fonetických podobností k vytvoření logického a uceleného systému, který umožňuje, abychom si znaky pamatovali dlouhodobě. "Vedlejším efektem" studia znaků naší metodou je zlepšení paměti,kreativity a dalších kognitivních schopností.

Přepis čínských slabik do latinky

Nejpoužívanějším přepisem je mezinárodní přepis pīnyīn 拼音 ([pīn] 拼 - hláskovat;

dávat dohromady, [yīn] 音 - zvuk, výslovnost). Pinyin zachycuje odděleně:

a) slabiku

b) tónickou značku.

Každý západní stát má svůj národní přepis, který slouží k zpřístupnění přibližné výslovnosti čínštiny široké veřejnosti.

Studium čínštiny v bodech - proč je čínština jednoduchá:

A) Nejsou zde předpony ani přípony, tvar slov se v rozdílných kontextech nemění (na rozdíl od češtiny, němčiny, japonštiny, indonéštiny)

B) Spousta slov se používá jako rozdílné slovní druhy (př. fānyì 翻译 znamená "přeložit", "překládat", dále "překlad" a také "překladatel/tlumočník"

C) Slova se skládají (např. výraz "有名 yǒumíng" - slavný, vyhlášený je složený ze slabik "有 yǒu" - mít a "名 míng" - jméno, což jsou hojně frekventovaná slova, která tvoří s jinými slabikami velké množství dalších slov.

D) Díky stejné struktuře věty jakou má čeština a angličtina (SVO) se nemusíme učit principiálně novou strukturu

E) Číňané si velmi cenní, když se cizinci učí jejich rodný jazyk a ochotně nám poskytují podporu a zpětnou vazbu. Využijme toho!

Text o Čínštině sestavil: Bc. Libor Mattuš, 2015


Švédština

Švédština patří mezi indoevropské jazyky, konkrétně do severogermánské větve germánských jazyků. Mluví jí okolo 10, 5 milionů lidí - je hlavním jazykem Švédska a druhým úředním jazykem sousedního Finska. Společně s dánštinou a bokmålem (což je jedna z variant norštiny) se řadí mezi východoskandinávské jazyky. Švédština vykazuje mnohé podobnosti s norštinou a do určité míry i s dánštinou; Švédové, Norové a Dánové spolu tedy mohou bez větších obtíží komunikovat. K zápisu švédštiny se užívá latinky doplněné o speciální znaky å, ä a ö.

Současnou švédštinu je možno (podobně jako např. angličtinu) zařadit mezi jazyky analytické, jelikož možnosti jejího ohýbání a skloňování jsou značně omezené. Ve švédštině se rozlišují dva hlavní pády - nominativ a genitiv; ostatní pády se vyjadřují příslušnými předložkami. Švédština rozlišuje dva jmenné rody - rod společný (en) a rod střední (ett). Určitý člen se připojuje vždy ke konci slova. Její slovosled je zpravidla pevný. Při studiu švédštiny je velice důležité klást dostatečný důraz na výslovnost, intonaci (která je ve švédštině dvojí) a přízvuk, jelikož jejich hlavní funkcí je rozlišování významu.

Lze říci, že se v zásadě jedná o jednoduchý jazyk, který se - především díky skutečnosti, že švédská slova se téměř neskloňují - poměrně dobře a snadno učí. Studium švédštiny nepředstavuje žádné nepřekonatelné překážky či záludnosti, právě naopak - jednoduchá gramatika a slovní zásoba, v níž lze nalézt spoustu shod a podobností s jinými jazyky - především s angličtinou a němčinou - dodává motivaci a chuť posouvat se ve studiu švédštiny stále dál a dál...

Finština

O Finsku se hovoří jako o zemi tisíců jezer a právem bývá popisováno jako země, jež se může pyšnit čistým ovzduším a krásnou přírodou. A co můžeme říci o jazyku samotném?

Finština se řadí mezi jazyky ugrofinské, či přesněji baltofinské, podobně jako například maďarština nebo estonština. Ve Finsku jí mluví kolem 5 milionů obyvatel, ve Švédsku a v ruské části Karélie přibližně další milion lidí.

Finština se zapisuje latinkou, jež navíc obsahuje speciální znaky: ä, ö a ze švédštiny převzaté å. Finština se řadí mezi jazyky aglutinační, což znamená, že se k jednotlivým slovům "nalepují" nejrůznější přípony. Finština nerozlišuje rody - pro mužský, ženský i střední rod existuje jedno společné zájmeno hän. Ve finštině neexistují členy a poměrně omezen je i výskyt předložek - většina pádů je vyjádřena pádovými koncovkami. Finština má 14 pádů. Přízvuk je, podobně jako v češtině, na první slabice slova. Slovosled je zpravidla pevný.

Finská slovní zásoba je bohatá a neustále se rozrůstá. V současnosti je patrně nejvíce ovlivňována angličtinou, dříve to byla především švédština, ruština či němčina.

Od studia finštiny někdy může odrazovat vysoký počet pádů a příliš dlouhé a na první pohled "komplikované" věty. Po několika lekcích však každý student pochopí, že ona obávaná složitost je pouze zdánlivá. Například pádový systém finštiny je velice pravidelný a finská gramatika obecně je vlastně jednoduchá - neexistují zde žádné rody ani členy a celkově se vyznačuje vysokou mírou pravidelnosti. Studiem finštiny si osvojíte nové dovednosti, získáte rozhled, dozvíte se spoustu zajímavých věcí a brzy pro vás nebudou problémem ani služební cesty do Finska...