Kvalitní výuka jazyků za rozumnou cenu

Cambridge ESOL KET

Key English Test (KET) je první z řady cambridských zkoušek zaměřujících se na obecnou angličtinu a je určena pro studenty na mírně pokročilé úrovní (pre-intermediate). Podle Evropského referenčního rámce (CEFR) se jedná o jazykovou úroveň A2, což odpovídá zhruba 180-200 hodinám výuky. Zkoušku lze skládat ve třech termínech, v březnu, červnu a prosinci a stojí 2500 Kč.

K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat aspoň 70% bodů.

 

Části zkoušky

KET se skládá ze tří částí a každá část je zaměřena na jinou jazykovou dovednost.

  1. Čtení a psaní (Reading and Writing)

Tato část se skládá z 56 otázek rozdělených do 9 oddílů a na její splnění máte 1 hodinu a 10 minut. V celkovém hodnocení tvoří 50% známky.

K jejímu zvládnutí musí student prokázat, že rozumí jednoduchých psaným informacím v novinách, časopisech či brožurách.

  1. Poslech (Listening)

Čeká na vás 25 otázek rozdělených do 5 oddílů. Tato část trvá 30 minut včetně 8 minut na zaznamenání odpovědí do záznamového archu a v celkovém hodnocení tvoří 25% výsledné známky. Každý oddíl uslyšíte dvakrát.

Vyžaduje od studentů schopnost porozumět poměrně pomalu mluveným oznámením.

  1. Mluvení (Speaking)

Tato část zkoušky se skládá ve dvojici. Obsahuje dva úkoly, které tvoří 25% v celkovém hodnocení a pro každý pár je vyhrazena doba 8-10 minut. Testována je schopnost studentů vést jednoduchou konverzaci.

 

Materiály ke zkoušce

Pokud si nejste jistí, zda dosahujete požadované úrovně zkoušky, doporučuji si vyzkoušet testy z minulých let. Některé jsou ke stažení na stránkách Cambridge ESOL nebo si je můžete zakoupit (např. cvičné testy od Black Cat Publishing). Rovněž můžete využít zdarma a nezávazně naší konzultace.

 

My víme jak Vás v Brně na jazykovou zkoušku připravit. Objednejte si u nás lekce a investujte svůj čas do přípravy na cambridský certifikát tím nejefektivnějším způsobem.

Nabízíme: Individuální kurz a příprava na KET v Brně za příznivé ceny. Kontaktujte nás.

 

Vraťte se na hlavní stránku.