Ceník pro Brno

Individuální lekce 45 minut

450 Kč

Individuální lekce 60 minut

600 Kč

Skype lekce 30 minut

300 Kč

Za každou další osobu je účtována částka 100 Kč/45 min.

Při zaměření lekcí na odbornou angličtinu (obchodní, právnická) je příplatek 50 Kč/45 min.

Při objednání 20 lekcí je jedna lekce navíc zdarma.

Platba

Platba probíhá na fakturu bankovním převodem. Fakturu je možné vystavit i na firemní údaje, takže si můžete celou částku odečíst z daňového základu.

Nejsme plátci DPH.

Platnost zakoupených lekcí je jeden rok od jejich zakoupení.

Lekce lze hradit

a) Měsíčně vždy za předchozí měsíc podle počtu odučených hodin v daném měsíci. b) Předem smluvený počet lekcí po první úvodní hodině. 


Smluvní podmínky

Objednáním výuky u naší jazykové školy klient souhlasí s podmínkami uvedenými níže. 

1. Jazyková škola Jazyky individuálně, zastoupená Barborou Radovou (dále jen "škola") se zavazuje poskytnout klientovi požadovanou výuku cizího jazyka na předem určeném místě. 

2. První lekce je brána jako zkušební. Pokud klient s lekcí není spokojen, nehradí ji a je mu nabídnuta lekce s jiným lektorem/lektorkou. V případě spokojenosti klienta s výukou je lekce započítána jako odučená. 

3. Klient se zavazuje lekce uhradit na základě vystavené faktury a to: 

a) Měsíčně vždy za předchozí měsíc podle počtu odučených hodin v daném měsíci. b) Předem smluvený počet lekcí před zahájením výuky. 

4. Za absenci ve skupinovém kurzu není klientovi poskytnuta žádná kompenzace. 

5. Domluvené individuální lekce lze přesouvat nebo rušit minimálně 24 hodin před jejich konáním, jinak jsou počítány za odučené.