Firemní výuka


Proč by měla být jazyková vybavenost pro zaměstnance důležitá?

  • Umožňuje pracovat se zahraničními kolegy či zahraničními klienty
  • Rozšiřuje pracovní prostor i o cizojazyčné materiály a jednání
  • Jedna z metod osobního rozvoje a zvýšení hodnoty pro firmu

Pro většinu firem je důležitá jazyková vybavenost jejich zaměstnanců. Jazykové vzdělání může být buď benefitem, zaměstnaneckou výhodou nebo součástí rozvoje zaměstnance.

Firemní jazykové kurzy představují investici, která pomáhá zaměstnanců nejen v pracovním, ale také osobním rozvoji. Investice do jazykového vzdělání je výhodná pro obě strany. Zaměstnanec ocení rozvoj své jazykové úrovně. A zaměstnavatel zvýšenou produktivitu práce (navíc si může celou částku, kterou do jazykového vzdělávání vloží, odečíst z daní).

Aby byla výuka opravdu efektivní, je nutné zaměstnance rozřadit do jednotlivých skupin podle jazykové úrovně. Toto rozřazení probíhá při větším počtu zaměstnanců na základě písemných testů a jazykového pohovoru před začátkem samotné výuky. Rozřazení probíhá v rámci hodiny kurzu a není tedy nijak speciálně zpoplatněno. Jazykový audit zajistí efektivní zhodnocení vynaložených prostředků. Studenti jsou po dobu trvání kurzu průběžně testováni a tak mají lektoři i studenti přehled o svých studijních výsledcích. Tyto testy fungují také jako zpětná kontrola kvality výuky. Podle přání a zaměření firmy vybereme vhodné studijní materiály. Ve výuce klademe důraz na porozumění jazyku a jeho každodenní použití. Na přání je pololetně firmě zaslán docházkový list a provedeno hodnocení každého zaměstnance. Harmonogram výuky je individuální a je možné jej přizpůsobovat aktuální potřebě Vašich zaměstnanců. Délka lekce je 60 nebo 90 minut.